Bezpieczeństwo w pracy

Bezpieczeństwo w pracy

„Zdrowie i życie ludzkie są najważniejsze.” Zdanie to powtarzane jest tak często i prawie tak automatycznie jak fraza „Pin, zielony” przez kasjera w supermarkecie. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z ogromnej wagi bezpieczeństwa. Dlaczego jednak, wciąż tak często bezpieczeństwo w pracy traktuje się po macoszemu? Pracownicy nie chcą stosować środków ochrony osobistej, a pracodawcy oszczędzają na zabezpieczeniach lub wręcz usuwają je by przyspieszyć pracę.

Zaznaczyć należy, że międzynarodowe korporacje w realiach polskich mają bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa, procedury przestrzegania i zgłaszania wypadków czy sytuacji niebezpiecznych, które są analizowane całościowo i przedstawiane w formie raportów. Zdarzenie/wypadek, który miał miejsce w Ameryce Południowej omawiany jest w Europie i na odwrót. Na podstawie wniosków opracowywane są zarówno lokalne jak i globalne podejścia do problemu.

Przedsiębiorstwa rodzime wciąż rozwijają się w obszarze bezpieczeństwa w pracy, często mają jednak jeszcze wiele do nadrobienia w tej dziedzinie.

Bezpieczeństwo w pracy to oszczędność, nie koszt.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się zupełnie odwrotnie. Przecież dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników należy zakupić odzież ochronną, środki ochrony osobistej, specjalne urządzenia i całe systemy np. wentylację, zamontować blokady, czujniki itp. i zatrudnić kogoś kto będzie się tym zajmował. Co więcej zabezpieczenia i procedury zwiększające bezpieczeństwo mogą spowodować wydłużenie czasu wykonywania danych czynność lub wręcz ich uniemożliwienie w dotychczasowej formie.

Zastanówmy się jednak na chłodno czy większym kosztem nie jest przypadkiem wypadek i wszystkie problemy z nim związane – od czasowej lub trwałej utraty doświadczonego pracownika, przez skutki prawne – dochodzenia, odszkodowania i zły PR, który przekładać się będzie na opinię o pracodawcy i popularność na rynku pracy, opinię pośród inwestorów i partnerów. Pamiętajmy, że BP wciąż ponosi skutki pożaru i zatonięcia swojej platformy wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku.

Wniosek jest prosty bezpieczeństwo się opłaca, a firmy doskonale to rozumiejące od lat kładą nacisk na prewencję, gdyż taniej i lepiej jest „zapobiegać, niż leczyć.” Co więcej „mądre” bezpieczeństwo wcale nie musi utrudniać pracy.

Kultura i świadomość bezpieczeństwa.

Skuteczne działania związane z bezpieczeństwem to nie tylko procedury, odgórne ustalenia i zarządzenia, ale tak jak w przypadku każdej zmiany w środowisku pracy to przede wszystkim kultura i świadomość bezpieczeństwa pośród wszystkich członków organizacji. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni, tak by rozumieli zagrożenia o raz „po co im to bezpieczeństwo”.

Dobrą praktyką jest nagradzanie konkretnych pozytywnych zachowań oraz sytuacji i ludzi, z nimi związanymi. Eksponowanie ich na forum, wizualizowanie i przedstawianie na tablicach informacyjnych. Należy również głośno i szeroko mówić o złych praktykach i zdarzeniach, które nie powinny więcej mieć miejsca. Eksponować je tak by jasne było jakie zachowania są dobre, a jakie złe i czym mogą się skończyć. Autentyczne zdjęcia z wypadków, szokują i jednocześnie zwiększają świadomość – to może zdarzyć się również mi, jeśli nie będę stosował się do zasad bezpieczeństwa.

Świadomość bezpieczeństwa skutecznie podnoszą, częste krótkie 15-20 minutowe pogadanki na jego temat. Dobrym pomysłem jest zadanie kliku pytań na koniec i narodzenie poprawnych odpowiedzi, co motywuje pracowników do uważnego słuchania i zapamiętywania np. procedury wzywania pomocy lub zgłaszania incydentu.

Co jeśli pracownicy nie chcą nosić sprzętu BHP?

Często zdarza się, że pracownicy pobierają sprzęt ochronny, ale jak tylko mogą unikają jego stosowania, twierdząc, iż jest po prostu niewygodny – obuwie ochronne uciska przy kucaniu, gogle parują, a ochrona słuchu wypada z uszu. Pewne firma z północy Polski rozwiązała ten problem zapewniając swoim pracownikom bardzo szeroką gamę środków BHP, a konkretnie rożne rodzaje tych samych zabezpieczeń. Pracownikowi nie pasują jedne buty, dostaje inne lżejsze, niższe, elastyczniejsze, ale wciąć bezpieczne, które sam dobiera. To samo np. z goglami – te parują? Proszę, mamy jeszcze 3 rodzaje do wyboru. Koniec, końców pracownik ma sprzęt dobrany indywidualnie pod siebie i co najważniejsze przez siebie – jak może w nim nie chodzić? Przecież sam go sobie wybrał.

Delegowanie odpowiedzialności i sprawczości

Zaproszenie szeregowych pracowników do zespołów opracowujących procedury bezpieczeństwa przynosi bardzo pozytywne skutki. Pracownicy są częścią zmiany i stosują się do zasad, przy których ustalaniu sami pracowali.

Podsumowując:

Jak zwiększyć bezpieczeństwo w pracy?

  • Szukać zagrożeń i eliminować je,
  • Dobre i złe przykłady wyciągać na wierzch,
  • Nagradzać dobre postawy,
  • Wizualizować dane o bezpieczeństwie i działaniach na tym polu,
  • Rozmawiać i komunikować,
  • Zapewnić szeroką gamę środków BHP.