Dlaczego nie „wdrożenia Lean”?

Czy wdrożenie lean przyniesie Ci oczekiwane korzyści? Jeśli oczekujesz transformacji kultury organizacyjnej w kierunku świadomego, poszukującego usprawnień zespołu i masz na to kilka lat, to zapewne będziesz zadowolony. W innym wypadku, poszukaj innej drogi

Tomasz Król

Tomasz Król

Nie jestem ortodoksyjny, ale widziałem zaledwie kilka firm, które z całą odpowiedzialnością mógłbym nazwać lean – żyją i oddychają nieustannym doskonaleniem. Reszta albo nie ma cierpliwości albo nie nadaje się do tego podejścia. Pracuję z nimi nad poprawą procesów, ale nie nazywam tego „leanem”. Nie lubię szufladek i nie wierzę w nie. Uważam, że trzeba spojrzeć znacznie szerzej, bo przecież metod i dróg jest zdecydowanie więcej. Żadna nie jest lepsza od innej, tak jak nóż nie jest lepszy od nożyczek ani narty biegowe od zjazdowych. Do zastosowania konkretnej metody potrzebne jest rozsądne podejście. I takie właśnie proponuję.
Każdy proces, bez względu na branżę czy specyfikę ma w sobie jeszcze większy potencjał. Większość usprawnień, które wspólnie z klientami prowadziliśmy do tej pory, zakończyło się poprawą i oszczędnościami. Dlatego, że zawsze dobieraliśmy odpowiednią metodę, zależnie od postawionego celu. Lean to ludzie, a nie każdy menedżer jest gotowy na to, by ludziom było lepiej. Stosuje więc inne, bardziej skuteczne dla niego podejście.
Projekt wdrożenie Lean Managment

„Wdrożenie Lean Management usprawnia pracę całej firmy”

– mówią niektórzy. Mają rację tylko wtedy, gdy naprawdę koncentrują się na całej organizacji. Cele firm są różne: skrócenie czasu przezbrojeń maszyn, skrócenie lead time’u, wdrożenie standardów na stanowiskach pracy, rozwiązanie konkretnych problemów czy redukcja czasu wytwarzania i realizacji zamówień. Oczekiwania są zwykle podobne: usprawnienie ma być zyskowne, generować oszczędności i rozwijać firmę.

Jaki jest twój cel?

Good Sense Management

Koncepcja zarządzania

Rozsądne zarządzanie wymaga szerokiego spojrzenia. Nie możemy przywiązywać się do metod, jak na przykład podczas wdrożenia lean. Naszą koncepcję nazywamy Good Sense Management (Rozsądne zarządzanie), ponieważ jej najważniejszą cechą jest rozsądne usprawnianie. To pięć kroków, dzięki którym Twoja organizacja zawsze będzie tak sprawna, jak tego oczekuje Twój klient.
Koncepcja zarządzania - Good Sense Management

Jak zacząć usprawnianie?

Określ wartość

Określ wartość

Na początku musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz. Nasze podejście jest bardzo proste – zaczynamy od określenia wartości. Przy zastosowaniu znanych od lat narzędzi, definiujemy, gdzie klient postrzega wartość. Tam, gdzie jej nie ma, jest marnotrawstwo. Wspólnie określamy cel, planujemy strategię i przygotowujemy zespół. Określamy wskaźniki, które pozwolą nam mierzyć postępy.
Przejrzyj wszystko co robisz

Przejrzyj wszystko co robisz

Przyglądamy się wszystkim działaniom. Rysujemy mapy, identyfikujemy wąskie gardła, weryfikujemy umiejętności i kompetencje. Zwracamy uwagę na komunikację i konflikty w organizacjach. Im większe firmy, tym więcej niebezpieczeństw. Przyglądamy się kosztom i czasom w kontekście wartości oferowanej klientom. Identyfikujemy marnotrawstwo i mocne strony. Święte krowy i słonie.
Tnij święte krowy

Tnij święte krowy

Pozbywamy się marnotrawstwa korzystając z odpowiednich metod. Niektóre z nich przypominają „wdrożenia lean” opisywane w internecie. To zasługa doskonale opisanych narzędzi. Usprawnienie jednego obszaru często generuje problemy w innym. Dlatego działając lokalnie, myślimy o całym systemie. Dotykamy tych obszarów, które dadzą największy efekt i nie boimy się „świętych krów” organizacji.
Pielęgnuj słonie

Pielęgnuj słonie

Procesy i działania, za które klient chętnie płaci to słonie, które trzeba pielęgnować. Te inteligentne zwierzęta zasługują na opiekę, dokładnie tak jak wartościowe procesy. Standaryzacja, wzmacnianie, docenianie i monitorowanie to dobre praktyki, dzięki którym organizacja wzrasta. Efekt jest widoczny w postaci wyniku całego systemu. Zadbanie o mocne strony to podstawa skutecznej organizacji.

Zobacz, jakie efekty wypracowaliśmy razem z naszymi klientami

Posłuchaj, jakie korzyści daje wdrażanie usprawnień

Chcesz o coś zapytać?

Jeśli masz dodatkowe pytania napisz do mnie
Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola!
Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola!
Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola!

Instytut Doskonalenia Produkcji

GRUPA VERBIS Sp. z o.o.

ul. Wigilijna 3
44-105 Gliwice

NIP: 969-164-19-98
KRS: 0000844841